Coronavirus pandemie
We werken momenteel met een bijna "business as usual"-capaciteit. We nemen echter alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat tijdens deze pandemie rekening wordt gehouden met de behoeften van onze klanten, medewerkers en partners. Als gevolg hiervan werken onze medewerkers vanuit huis; het kan dus zijn dat onze werkzaamheden langer duren dan normaal. Meer informatie
   
 
Bent u al klant bij ons?
U leunt gemakkelijk achterover op de heerlijk comfortabele stoel van uw nieuwe auto. Ontspannen glijdt u over het zwarte asfalt. Wat een ruimte, wat een rust en wat is de financiering prettig geregeld. Hier wijzen we u op enkele zaken waar u rekening mee moet houden, nu u een contract met ons afgesloten hebt. Wij hopen dat u veel rijplezier zult beleven aan uw auto en willen daar, als PSA Finance, graag ons steentje aan bijdragen.

In overleg met uw verkooppunt hebt u gekozen voor ťťn van de financieringsvormen van PSA Finance Het grote voordeel van zo'n financiering is dat alles meteen bij de aankoop van de auto door het verkooppunt in orde gemaakt wordt. In alle vertrouwelijkheid hebt u samen vastgesteld welke financieringsvorm het beste bij u en uw maandbudget past. Het bedrag dat u wilt financieren - de gehele aankoopsom of een gedeelte daarvan - is door ons rechtstreeks aan uw verkooppunt overgemaakt. Zonder onnodige papierwinkel bent u makkelijk, verantwoord en voordelig op weg geholpen.

Verzekering
Zowel voor een nieuwe als voor een gebruikte auto, kunnen wij een all-risk verzekering (WA-casco) voor een gefinancierde auto verplicht stellen. Wel zo'n veilig gevoel eigenlijk, mocht u onverhoopt met schade te maken krijgen. Uw verkooppunt kan u adviseren bij het afsluiten van een verzekering onder gunstige voorwaarden, maar u bent natuurlijk geheel vrij in de keuze van verzekeraar of tussenpersoon.

Gewaarborgde privacy
Vanzelfsprekend zijn uw gegevens bij PSA Finance in vertrouwde handen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (privacy reglement) is een waarborg dat de in onze administratie vastgelegde gegevens altijd door u in te zien zijn en wij ze niet aan derden ter beschikking stellen.

Betaalwijze

Wat betreft de betalingen is het verreweg het gemakkelijkst om de maandelijkse termijnbedragen te voldoen via automatische incasso. U machtigt PSA Finance dan het bedrag iedere maand van uw bank- of girorekening af te schrijven. Wanneer dit niet uw voorkeur heeft, kunt u ook betalen door middel van acceptgirokaarten.

Vervroegd aflossen
Het zou kunnen zijn, dat u gedurende de looptijd wat extra financiŽle ruimte hebt en het krediet gedeeltelijk of geheel vervroegd zou willen aflossen. Tussentijdse aflossingen boven de afgesproken maandtermijnen zijn altijd mogelijk. U creŽert op deze manier een zogeheten voorstand, waardoor u gedurende een bepaalde periode geen betaling hoeft te doen. Het totaal gefinancierde bedrag verandert hier uiteraard niet door.
Ook kunt u altijd de volledige kredietsom ineens aflossen. In dat geval kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Tegenover deze kosten staat dat u geen rente meer betaalt over het door u afgeloste bedrag. Indien de resterende looptijd langer dan 1 jaar is, zijn de kosten 1 % van het openstaande saldo. Indien de resterende looptijd korter dan 1 jaar is, zijn de kosten 0,5% van het openstaande saldo. De verbrekingsvergoeding kan nooit hoger zijn dan de resterende te betalen rente. Bij een renteloze lening zijn er dus geen kosten.

Stel dat u niet meer kunt betalen
Tenslotte iets over de situatie waarin u niet in staat bent de afgesproken termijnbedragen te betalen. Het is van het allergrootste belang dat u ons dan tijdig en volledig informeert over de situatie. Samen kunnen we dan wellicht een oplossing bedenken. Wanneer iemand echter langer dan twee maanden niet voldoet aan zijn verplichtingen, stellen wij hem of haar in gebreke en wordt er zogenaamde 'vertragingsrente' berekend. Deze rente is gebaseerd op de effectieve rente op jaarbasis zoals in de finan¬¨cieringsovereenkomst vermeld staat. Mocht er na ingebrekestelling toch niet meer betaald worden, dan heeft PSA Finance het recht de auto terug te nemen. Bij betaling van de achterstallige bedragen of aflossing van het restantbedrag wordt de auto daarentegen weer in bezit gesteld van de cliŽnt. Mochten we er samen niet uitkomen, dan wordt de auto verkocht en de opbrengst verrekend met de openstaande schuld.
Daarnaast maakt PSA Finance ook aanspraak op de auto in het geval van onder curatele stelling, surseance van betaling, faillissement, verduistering van de auto, permanent vertrek uit Nederland (of de voorbereiding daartoe) of onjuiste informatieverstrekking bij het aangaan van de overeenkomst. Natuurlijk hopen en verwachten noch wij noch u dat zoiets gebeurt.

BKR
PSA Finance is als deelnemer aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Deze stichting is op initiatief van de financieringsbranche opgezet om het risico van overcreditering zo klein mogelijk te maken. Met dat oogmerk vergaart, registreert en beheert het BKR de gegevens van iedereen die in Nederland ťťn of meer financieringen is aangegaan. Iedere kredietaanvraag wordt hier getoetst. PSA Finance is verplicht iedere nieuwe financieringsovereenkomst bij het bureau te melden. Ook zijn wij verplicht het BKR te informeren over elke betalingsachterstand van meer dan twee maanden.

Het autoverkooppunt

Het autoverkooppunt blijft uw vertrouwde aanspreek¬punt voor alles wat met uw auto te maken heeft. Ook voor financieringen. De verkooppunt staat altijd voor u klaar. Mochten er toch nog vragen overblij¬ven dan kunt u, al dan niet samen met het verkooppunt, altijd bij ons, PSA Finance, terecht.

Klachten en geschillenprocedure
De medewerkers van PSA Fiannce zullen er alles aan doen om uw financiering volledig zorgeloos te laten verlopen. En we vinden het van essentieel belang dat u tevreden bent. Maar heeft u desondanks een klacht over ons of een van onze verbonden bemiddelaars? Dan kunt u deze schriftelijk indienen bij PSA Finance.

U kunt uw brief sturen naar:
PSA Finance, Lemelerbergweg 12 1101 AJ, Amsterdam. Of stuur een e-mail naar pfne-kwaliteit@psa-finance.com. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, proberen wij deze binnen 7 werkdagen voor u op te lossen. Mocht de aard van uw klacht zodanig zijn dat de oplossing meer dan 7 werkdagen duurt, ontvangt u van ons binnen 7 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij aangeven binnen welke termijn wij verwachten uw klacht te kunnen oplossen. Wij zullen in ieder geval alles in het werk stellen om uw klacht binnen 6 weken op te lossen. Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost (blijvend geschil), dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFid). U kunt dit klachtenloket bereiken via internet (www.kifid.nl) en telefoon (0900FKLACHT ofwel 09003552248).

Adreswijziging
Het is van het grootste belang dat u niet moet vergeten ons tijdig op de hoogte te stellen van een eventuele adreswijziging. U kunt dit schriftelijk bij ons doen door een briefje te sturen naar PSA Finance, Lemelerbergweg 12 1101 AJ, Amsterdam, of door een mail te sturen naar klantenservices@psa-finance.com. In beide gevallen graag onder vermelding van het contractnummer.